تولیدی نایلون دهقانی تولیدکننده انواع نایلون های مخصوص کشاورزی و گلخانه ای تولید کننده انواع نایلون شیرینگ برای بسته بندی انواع مواد غذایی،صنعتی و…